Autenticación de Administrador de Ubuntu-l10n-gl

Importante: a partir de agora debe ter habilitadas as cookies do seu navegador; caso contrario, os seus cambios non terán efecto.

As sesións baseadas en cookies úsanse na interface administrativa do Mailman de xeito que non precisa identificarse continuamente con cada operación administrativa que realizar. A cookie expirará automaticamente cando saia do navegador ou se selecciona a opción Saída que está na sección titulada Outras actividades administrativas (que verá logo de entrar con éxito).


A rolda Ubuntu-l10n-gl está administrada por mbouzada at gmail.com
Interface administrativa de Ubuntu-l10n-gl (require a autorización)
Panorámica de todas as roldas de distribución de lists.ubuntu.com

Delivered by Mailman
version 2.1.20
Feito en Python GNU's Not Unix Debian Powered